Thư Viện

Cung Tiễn Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

WESTMINSTER, California (NV) – “Hôm ngồi trên xe này tham dự Lễ Hội Dâu (Garden Grove Strawberry) mới hai tuần trước đây, thầy nói nguyện ...

Read More »

Đông Đảo Phật Tử Đến Chùa Bảo Quang Tiễn Đưa Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Read More »

Lễ Truy Niệm Và Di Quan Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Đến Nơi Trà Tỳ

Read More »

Chương Trình Lễ Tang Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

 

Read More »

TƯỞNG NIỆM HT QUẢNG THANH

LINH SƠN CỐT NHỤC, TIẾNG LÒNG CÙNG AI Tưởng niệm HT Thích Quảng Thanh, Viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, Hoa kỳ. Thầy ơi, ...

Read More »

Hòa Thượng THÍCH QUẢNG THANH – Những Ngày Cuối Cùng (FULL)

Read More »

Ông Hoàng Kiều Phỏng Vấn Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Read More »

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Họp Báo Giao Số Tiền $27,000

Read More »

Nghi Lễ Chuyển Nhục Thân HT Thích Quảng Thanh Về Nhà Tổ Chùa Bảo Quang

Read More »

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh: Viện Trưởng Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang Orange County

Read More »