Thơ

HT Thích Minh Hiếu Một Ngày An Lạc

Read More »

HT Thích Quảng Ðộ: THƠ – “Ngắm Hoa”

Read More »

Kính dâng Lễ Tiểu TườngRead More »

Tấc lòng hoài niệm

Read More »

Tâm Lượng Viên Dung

Read More »

16 Bài thơ của Thiền sư Huyền Quang – Nhất Hạnh dịch

Read More »

TUYỂN TẬP 100 BÀI TỰ TÌNH QUÊ HƯƠNG TỪ 01 ĐẾN 100

Read More »

Kính tiễn Hòa Thượng Thích Như Huệ

Kính tiễn Hòa Thượng Thích Như Huệ Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu   Hơn 30 năm, tha phương nơi đất ...

Read More »

Thơ của Hòa thượng Thích Mãn Giác

Hòa Thượng  Mãn Giác vốn tên là Lý Trường, người đất Lũng Triền, hương An Cách. Chưa rõ cái tên An Cách đến lúc nào ...

Read More »

Tặng một vầng trăng

Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo ...

Read More »