Thơ Phật Quang

Kính dâng Lễ Tiểu TườngRead More »

Tấc lòng hoài niệm

Read More »

Tâm Lượng Viên Dung

Read More »

XÂY DỰNG HOA-VIÊN VIỆT-NAM

XÂY DỰNG HOA-VIÊN VIỆT-NAM Vì Cộng-Sản quá tham tàn, bạo ngược, Dân Việt-Nam lũ lượt phải ra đi. Hàng triệu người trong tử biệt, sinh ...

Read More »

PHẬT-QUANG BỪNG SÁNG

7.- PHẬT-QUANG BỪNG SÁNG Bảy năm trọn, chùa Phật-Quang sáng khởi, Buồn, vui đầy, chí-nguyện vẫn thăng hoa. Lòng nhủ lòng, nương theo bóng Phật-Đà, ...

Read More »

LÀM DUYÊN CHO ĐỜI

LÀM DUYÊN CHO ĐỜI Cảm niệm bữa cơm gây quỹ xây chùa Phật-Quang Úc-châu Dòng đời chan chứa khổ đau, Phật-Quang rải ánh đạo mầu ...

Read More »

HƯỚNG VỀ CÔNG-ĐỨC

HƯỚNG VỀ CÔNG-ĐỨC (1) Phước, trí trọn, tiến lên ngôi Đại-giác, Nguồn tâm-tư khai thác hóa vô cùng. Như non cao, như hạt cát sẵn ...

Read More »

MỪNG CHÙA PHẬT-QUANG 5 TUỔI

MỪNG CHÙA PHẬT-QUANG 5 TUỔI Chùa Phật-Quang vững xây trên nền đạo, Tháng ngày qua, phút chốc đã 5 năm. Gồng mình trong bão tố ...

Read More »