Sách đọc

TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT

Người ta thường nói đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Đối với nhiều người Phật tử, từ bi là quan trọng ...

Read More »

50 Danh ngôn HAY NHẤT Của Đức Đạt Lai Lạt Ma ( DaLai LaMa) về tình yêu cuộc sống hạnh phúc

Read More »

SÁCH NÓI PHẬT GIÁO – CUỘC SỐNG MÃN NGUYỆN – ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Read More »

Cho và Nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma

Read More »

Thất Lạc Cỏi Người

Read More »

Câu Chuyện Có Thật 100% Đời Sống ở Tây Phương Cực Lạc Như Thế Nào?

Read More »

Ấn Quang Đại Sư Chính Là Hóa Thân Của Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngày 23 tháng 9 năm 1950 Bổn Không pháp sư nhân kỷ niệm 10 năm viên tịch của Ấn Quang đại sư định viết một ...

Read More »

8 Bai Thuyet Phap Cua Dai Su An Quang Tap 1

Read More »

Tạng Thư Sống Chết – 05 – Ni Sư Trí Hải

Read More »

Tạng Thư Sống Chết – 04 – Ni Sư Trí Hải

Read More »