Từ Thiện

DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA PHẬT QUANG ỦNG HỘ BẢO LỤT

Danh sách ủng hộ bảo lụt Việt Nam Số TT Tên Số tiền AUD 1 Chơn Tịnh An  $              200.00 2 Kim Hồng  $              100.00 ...

Read More »

BẢO VÀ LŨ LỤT HOÀNH HÀNH Ở MIỀN TRUNG

Read More »

Danh sách Phật tử đóng góp cứu trợ lũ lụt miền Trung Việt nam

Danh Sách Phật Tử Cứu Trợ Nạn Lụt Ở Miền Trung Việt Nam   1 Ban Từ Thiện Chùa Phật Quang – Bán Thức Ăn ...

Read More »