Tác bạch

TÁC BẠCH LỄ TIỂU TƯỜNG ÂN SƯ

TÁC BẠCH LỄ TIỂU TƯỜNG ÂN SƯ NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ QUÁN ...

Read More »

Tác Bạch Lễ Bách Nhựt Ân Sư

Tác Bạch Lễ Bách Nhựt Ân Sư NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ QUÁN ...

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY NIỆM TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

Read More »

THƯ CUNG THỈNH TIỂU TƯỜNG HÒA THƯỢNG TÂM CHÂU

Read More »