PHẬT QUANG

Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Quang Melbourne Australia

Read More »

Đại Lễ Vu Lan Chùa An Lạc Hạnh Ngày 18/8/2019 Chủ Nhật Ngày 18/7 Năm Kỷ Hợi

Read More »

ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHẬT QUANG MELBOURNE AUSTRALIA

Đúng ngày rằm tháng bảy năm Kỷ Hợi nhằm ngày thứ năm 15/8/2019. Chùa Phật Quang long trọng tổ chức  Lễ Vu Lan để nhắc ...

Read More »

Lễ Bế Mạc khoá An Cư ngày 20/6/2019 Thứ Năm 18 Tháng 5 Năm kỷ Hợi

Read More »

7h00 Tối Ngày 9/6/2019 Tiền Hộp – Ngày 10/6/2019 Đối Thú Kiết Giới An Cư

Read More »

Chư Tôn Đức Ni Giải An Cư Đến Đảnh Lễ Tri Ân Trưỡng Lão Hoà Thượng Thượng Huyền Hạ Tôn Ngày 21/6/2019 Thứ Sáu 19 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi

Read More »

Chư Tôn Đức Ni đến Trưỡng Lão Hoà Thượng Bảo Vương Tự Cầu Giáo Giới

Ni Trưởng Thích Phước Trí – Ni Trưởng Thích Chơn Đạo – Ni Sư Thích Tắc Mẫn – Sư Cô Thích Chân Kim Đến Trưởng ...

Read More »

Đại lễ An Vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật Chùa Phật Quang ngày 17/06//2019 ( RằmTháng 5 năm Kỷ Hợi )

Read More »

Ban Chức Sự – Khóa An Cư Đông Lần Thứ II – Chùa Phật Quang

Read More »

Phương Danh Chư Tôn Thien Đức Ni Và Quý Phật Tử An Cư Kiết Đông Tại Chùa Phật Quang

Read More »