PHẬT QUANG

Phật Tử Tu Viện Từ Ân hành hương đến Chùa Phật Quang ngày 12 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi

Read More »

MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Read More »

Phật tử chùa Liên Trì hành hương đầu xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »

Phật tử Tu Viện Quảng Đức hành hương đầu xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu Viện Quảng Dức Tiểu bang Victoria Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì chùa Phật Quang ...

Read More »

Phật tử chùa Linh Sơn hành hương đầu xuân lể chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »

HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563 -ngày 10/02/2019 (DL) mùng 6 tháng giêng năm Kỷ Hợi (ÂL)

Read More »

CUNG CHÚC TÂN XUÂN KỶ – HỢI 2019

CUNG CHÚC TÂN XUÂN KỶ- HỢI      PHẬT LỊCH 2563 – 2019

Read More »

Tâm Thư

Read More »

Chương Trình Đón Xuân Kỷ Hợi (2019)

Read More »

Hình ảnh Trai Đàn Chẩn Tế rằm tháng mười một năm Mậu Tuất 2018 (21/12/2018) tại chùa Phật Quang West Footscray,Melbourne,bang Victoria,Úc Đại Lợi

Hình ảnh Trai Đàn Chẩn Tế rằm tháng mười một năm Mậu Tuất 2018 (21/12/2018) tại chùa Phật Quang West Footscray,Melbourne,bang Victoria,Úc Đại Lợi Thượng ...

Read More »