PHẬT QUANG

Đại lễ An Vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật Chùa Phật Quang ngày 17/06//2019 ( RằmTháng 5 năm Kỷ Hợi )

Read More »

Ban Chức Sự – Khóa An Cư Đông Lần Thứ II – Chùa Phật Quang

Read More »

Phương Danh Chư Tôn Thien Đức Ni Và Quý Phật Tử An Cư Kiết Đông Tại Chùa Phật Quang

Read More »

Ban Tổ Chức Khóa An Cư Kiết Đông Tại Chùa Phật Quang

Read More »

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp ...

Read More »

Lể Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông Ni Bộ Úc Châu lần thứ 2 tại Chùa Phật Quang Melbourne Từ ngày 10 – 20/06/2019 (Thứ hai mùng 8 – 18 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi)

Read More »

ĐẠI LỄ TRI ÂN ĐỨC THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI MẪU TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Đại lễ tri ân Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di mẫu tại chùa Phật Quang Melbourne ngày 15/6/2019  trong khóa Tu An Cư Kiết Đông ...

Read More »

LỄ KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG NI BỘ ÚC CHÂU LẦN THỨ II 2019

Lễ khai mạc khóa An Cư Kiết Đông Ni Bộ Úc Châu lần thứ II được tổ chức tại Chùa Phật Quang Melbourne từ ngày ...

Read More »

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2563 PHẬT LỊCH NHẰM NGÀY 19/5/2019

  

Read More »

Thư Mời An Cư

Read More »