Luật

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG Soạn giả: HT. THÍCH THANH KIỂM MỤC LỤC KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HỌC I- Tự luận II- Giới luật III- Phân ...

Read More »

Sử dụng tiền bạc đúng pháp

Làm ra nhiều tiền của, có tài sản lớn vốn rất khó khăn nhưng biết xài tiền cho đúng đắn, hợp lý lại là điều ...

Read More »

Nếp sống của chư Tăng

GN – Gọi là Tỳ-kheo đối với những vị nào xuất gia có tuổi đời từ hai mươi tuổi trở lên và được thọ Cụ ...

Read More »

Nguồn Gốc Đạo Đức Phật Giáo

Nguồn Gốc Đạo Đức Phật Giáo Thích Chí Thiện (Hội thảo “Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại”, Viện Nghiên cứu Phật học VN, ...

Read More »