Luận

ĐỦ DUYÊN THEO PHẬT KIẾP NÀY, KIẾP SAU BIẾT CÓ ĐƯỢC VẦY HAY KHÔNG?

Tôi cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào trong cuộc đời, tôi mới thực thụ là một Phật tử, theo đúng nghĩa là “một ...

Read More »

HIỂU LÝ NHÂN QUẢ

Có ngưòi lập luận rằng vì có nhân quả cho nên những ngưòi trong kiếp này khổ cực và nhiều bất hạnh là do những ...

Read More »

Pháp Tánh – Phần 2

Đi cùng với trí huệ là sự tỏ hiện đức tính bình tĩnh và tự kềm chế nơi các hành giả. Rồi đến phiên những ...

Read More »

Pháp Tánh – Phần 1

Khi một loại cây ăn quả ra hoa, một làn gió lay động sẽ làm hoa rụng xuống đất… Khi một loại cây ăn quả ...

Read More »

11 điều cần lưu ý khi tập Thiền

Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét. Đừng lên án chính mình về các bất toàn và ...

Read More »

Phật Pháp vào đời chùa linh xứng dành cho mọi người

PHẦN I I-GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT 1-Chữ đạo nghĩa là gì? Chữ đạo có ba nghĩa:-Con đường: con đường đi đến cõi người gọi là nhân ...

Read More »

Nhận thức luận Phật giáo

Phật giáo thừa nhận có hai loại nhận thức, một là nhận thức trực tiếp; hai là nhận thức gián tiếp. Nhận thức trực tiếp ...

Read More »

Luận tạng

Abhidharma, Luận tạng, cũng được gọi là Thắng pháp tập yếu luận, phiên âm theo Hán Việt là A-tì-đạt-ma. Gọi là Thắng pháp vì kinh ...

Read More »