Kinh

Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập 3

Read More »

Thi hóa Trung Bộ Kinh Tập 2

Read More »

Thi hóa Trung Bộ Kinh Tập 1

Read More »

KINH TỪ BI (METTA SUTTA) – Thích Thiện Châu dịch

KINH TỪ BI (METTA SUTTA) Thích Thiện Châu dịch Nguyên nhân giảng kinh: Thông thường trước khi nhập hạ, các tỳ kheo từ mọi nơi đến thăm viếng đức Thế Tôn và xin một đề mục hành thiền, trong ...

Read More »

KINH TỪ BI (METTA SUTTA) – Thích Nhất Hạnh dịch

KINH TỪ BI (METTA SUTTA) Thích Nhất Hạnh dịch Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết xử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy ...

Read More »

Kinh Từ Bi (Metta Sutta) – Song Ngữ Việt Và Anh

Kinh Từ Bi (Metta Sutta) – Song Ngữ Việt Và Anh Thích Thiện Châu dịch KINH TỪ BI  (Kinh Tập, 143-152)Ai khôn ngoan muốn cầu hạnh phúc ...

Read More »

‘Kinh Nhật Tụng Sơ Thời’ Khi Phật Còn Tại Thế (28) – Đào Văn Bình

Read More »

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời Khi Phật Còn Tại Thế (22) – Đào Văn Bình

Read More »

Kinh Pháp Cú (Lời Vàng Phật Dạy) – Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học (Việt Thư Chi Bảo)

Read More »

Đọc Kinh Pháp Cú (Có Lời)

Read More »