Kiều Đàm Di

Điện Thư Phân Ưu – Cụ Ông Phật Tử Đồng Ngộ Huỳnh Văn Giác

Read More »

Thư Tết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Read More »

ĐẠI LỄ TRI ÂN ĐỨC THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI MẪU TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Đại lễ tri ân Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di mẫu tại chùa Phật Quang Melbourne ngày 15/6/2019  trong khóa Tu An Cư Kiết Đông ...

Read More »

LỄ KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG NI BỘ ÚC CHÂU LẦN THỨ II 2019

Lễ khai mạc khóa An Cư Kiết Đông Ni Bộ Úc Châu lần thứ II được tổ chức tại Chùa Phật Quang Melbourne từ ngày ...

Read More »

Chư Tôn Thiền Đức Ni Trùng Tuyên Giới Luật & Đối Thú Giải Hạ và đêm Thiền Trà

Read More »

KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT – NGÀY THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI

   

Read More »

ĐẠI LỄ TRI ÂN ĐỨC THÁNH MẪU KIỀU ĐÀM DI MẪU -KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG 2018

 

Read More »

CHƯ TÔN HÒA THƯỢNG CHỨNG MINH – CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ – BAN CHỨC SỰ

CHƯ TÔN HÒA THƯỢNG CHỨNG MINH – CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ – BAN CHỨC SỰ

Read More »

THÔNG TƯ – THÔNG BẠCH

Read More »

Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni tại Chùa Bửu Long Đồng Nai

Trực tiếp Phật giáo Đồng Nai: Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni tại chùa Bửu Phong, P.Bửu Long, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

Read More »