Video TRUY NIỆM – HT Tâm Châu

Lễ An Táng Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Read More »

Lễ Trà Tỳ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác – phần 2

Read More »

Lễ Trà Tỳ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác – phần 1

Read More »

Lễ Nhập Kim Quan Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Read More »

Lễ Nhập Kim Quan và Thọ Tang Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Read More »

TIN TỨC HÒA THƯỢNG TÂM CHÂU VIÊN TỊCH

Read More »

VIDEO LỄ TRUY NIỆM TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

Read More »

LỄ TRUY NIỆM BÁCH NHỰT CỐ TRƯỠNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

 

Read More »

Video: Lễ Bách Nhật HT Thích Tâm Châu tại Chùa Bảo Quang, California

Read More »