Video Giảng – HT TÂM CHÂU

Đạo Từ Chúc Xuân Quý Tỵ 2013 Phật Lịch 2557

Read More »

Phỏng Vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu nhân dịp Cộng Đồng PGVN Nam Cali Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2553 ngày ...

Read More »

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Nhận Định Về Hiện Tình Đất Nước Việt Nam 21/4/2013

Read More »

Hòa Thượng Thích Tâm Châu Kính Viếng Giác Linh Đại Lão HT.Thích Hộ Giác ngày 13 tháng 12 năm 2012 tại Chùa Pháp Luân, Texas

Read More »

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu tại Viên Thông Tự ngày 31 tháng 3 năm 2013

Read More »

Hòa Thượng Thích Tâm Châu Giảng Pháp Tại Chùa Hoằng Pháp

Read More »

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU TẠI CHÙA VIỆT NAM

Kỷ Niệm 20 năm ngày thành lập, và Cung Nghinh Phật Ngọc    

Read More »

Lễ Bế Mạc chiêm bái Phật Ngọc tại Tu Viện Quảng Đức

Read More »

ThienLamBaoHuan HuongDaoThienCoKhongThuc

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Hướng Đạo – Thiền Cơ – Không Thực – Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn Nhất Tâm, Xử sự – Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Nhất Tâm, Xử sự – Phần 2 Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại Tổ Đình ...

Read More »