Thơ – HT Tâm Châu

Thơ – Cảm Xuân 80 – Thích Tâm Châu

Read More »

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM GHPGVNTNHNUĐL&TTL

Read More »

Kính dâng Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu

Kính dâng Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo trên Thế Giới Nam Mô ...

Read More »

KÍNH TIỄN TÔN GIẢ TÂM CHÂU

KÍNH TIỄN TÔN GIẢ TÂM CHÂU Ngài Thượng Thủ thong dong Đất Phật Tâm Bồ Đề gieo hạt Đông Tây Châu quang trí huệ bi hùng Thuyền Từ Bát Nhã ung ...

Read More »

Thành kính Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Thành kính Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới  Tâm lượng ...

Read More »

TỊNH MINH THI CẢO TẬP II

TỊNH-MINH THI-CẢO Tập I đã ra mắt các bạn vào dịp Đại-Hội Quốc-Tế Giáo-Hội Phật-Giáo Tăng-Già Thế-Giới và Phật-Giáo Thế-Giới Phụng-Sự Xã-Hội nhóm họp tại Hội-Trường Hoàn-Mỹ, Saigon từ ngày 8 đến ngày 14-6-1969.

Read More »

TỊNH-MINH THI-CẢO TẬP I

Giao-cảm với tinh-hoa đạo-giáo, với vẻ đẹp thiên-nhiên, với niềm vui tao-ngộ, tôi ghi lại những hình-bóng ấy bằng những câu chữ Hán, và lược-dịch ra Việt-văn trong tập TỊNH-MINH THI-CẢO này.

Read More »

Vang vọng nguồn thương

Read More »

Cánh Hoa Tâm

Cánh Hoa Tâm, gọi là thơ, thực ra chưa dám. Đây chỉ là những lời tự nhiên, mộc mạc trong nếp sống tương chao, được phát xuất trong cơ cảm của tâm thức và được ghi lại, thêm vui cho cuộc sống.

Read More »

Nét Tinh Thần

Sống trải trên nếp sống của dân-tộc Việt, qua lý-tưởng lợi tha của đức Phật, tôi đã có những cảm nghĩ được thốt ra bằng lời và được ghi lại trong cuốn sách nhỏ này mệnh danh NÉT TINH THẦN.

Read More »