Nhạc – HT Tâm Châu

HÌNH ẢNH Lễ Tiểu Tường Đức Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu, Thứ bảy 6-8-2016

Read More »