Hình Ảnh – HT Tâm Châu

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu chứng minh và ban đạo từ tại Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu chứng minh và ban đạo từ tại Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu ...

Read More »

HÌNH ẢNH LỄ TRUY NIỆM BÁCH NHỰT CỐ TRƯỠNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

Read More »

HÌNH ẢNH LỄ TRUY NIỆM TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

 

Read More »

HÌNH ẢNH LỄ TRUY NIỆM ĐẠI TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

   

Read More »

HÌNH ẢNH HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

Read More »

Thư Chúc Mừng của HT Tâm Châu

TÙY HỶ LỄ KHÁNH THÀNH TU VIỆN QUẢNG ĐỨC HT Thích Tâm Châu Quảng Đức tưng bừng lễ Khánh thành, Trải bao gian khổ, được ...

Read More »