Hòa Thượng Ni

TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN

                            courtesy to Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang and to Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh 2011 also ...

Read More »

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »

Tiểu Truyện Tự Ghi Hòa Thượng Thích Trí Quang

            courtesy of thuvienhoasen.org TIỂU TRUYỆN TỰ GHI Hòa thượng Thích Trí Quang Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ...

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)

courtesy quangduc.com     SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG   1/ Thân Thế: Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, ...

Read More »

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH

courtesy Đỗ Dũng | Nhật báo Người Việt and Quảng Điền | Giác Ngộ Online,thuvienhoasen.org Đỗ Dũng | Nhật báo Người Việt THỪA THIÊN-HUẾ, Việt ...

Read More »

Lễ tang “không phúng điếu, không bàn thờ” của hòa thượng Thích Trí Quang

courtesy of  Báo Thanh Niên and     Giác Ngộ TV Lễ tang của hòa thượng Thích Trí Quang không có bàn thờ, bát nhang, báo tang, ...

Read More »

Di quan, trà-tỳ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang như di huấn

courtesy of Giác Ngộ TV   Vào lúc 7 giờ sáng nay, 11-11-2019 (nhằm ngày Rằm tháng 10, Kỷ Hợi), đông đảo Tăng Ni, Phật ...

Read More »