Hòa Thượng Ni

LỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ NI TRƯỞNG THƯỢNG HUYỀN HẠ TÔNG

Lễ Đại Tường Cố Ni Trưởng Thượng Huyền Hạ Tông tại  Bình Quang Ni Tự Phường Bình Hưng, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận ngày ...

Read More »

THI TAP HÒA THƯỢNG NI HUYỀN TÔNG

Read More »

Vì sao tôi đi tu – Hòa thượng Ni

Read More »

TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG NI THÍCH HUYỀN TÔNG

I. THÂN THẾ Hòa Thượng Ni thế danh Dương Thị Ngọc Cúc, sinh năm 1918 tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình ...

Read More »