GIÁO HỘI

CHÚC XUÂN CANH THÂN – (1980) THÍCH TÂM CHÂU

Read More »

Thiệp Chúc Xuân Canh Tý – 2020

Thiep chuc Xuan 2020

Read More »

Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự Hội Đồng Nhiệm Kỳ VI (2019 – 2023)

Read More »

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát – Đạo Từ Vu-Lan, Phật Lịch 2534 (1990)

vu lan

 

Read More »

Tác Bạch Ủng Hộ HT Chơn Thành

Tac-bach-ung-ho-HT-Chon-Thanh

Read More »

Quyết Định Của Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Quyet-dinh-cua-hoi-dong-lanh-dao

Read More »

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp ...

Read More »

Lể Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông Ni Bộ Úc Châu lần thứ 2 tại Chùa Phật Quang Melbourne Từ ngày 10 – 20/06/2019 (Thứ hai mùng 8 – 18 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi)

Read More »

Thông Bạch Phật Đản

Read More »

BIA BAO XUAN TRUC LAM SO 72

Read More »