GIÁO HỘI

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp ...

Read More »

Lể Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông Ni Bộ Úc Châu lần thứ 2 tại Chùa Phật Quang Melbourne Từ ngày 10 – 20/06/2019 (Thứ hai mùng 8 – 18 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi)

Read More »

Thông Bạch Phật Đản

Read More »

BIA BAO XUAN TRUC LAM SO 72

Read More »

THƯ CHÚC TẾT CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHÓ THƯỢNG THỦ

THƯ CHÚC TẾT CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHÓ THƯỢNG THỦ

Read More »

THƯ CHÚC TẾT của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

THƯ CHÚC TẾT của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

Read More »

Đạo Từ Chúc Xuân Quý Tỵ 2013 Phật Lịch 2557

Read More »

Thiệp Chúc Xuân Kỷ Hợi – 2019

Read More »

Le Hiep Ky Hoa Thuong Thich Tam Chau – Chua Lien Hoa

Read More »

Lễ Truy Niệm Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Tâm hạ Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới & Đại Hội Thường Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên thế Giới.

Read More »