GIÁO HỘI

BIA BAO XUAN TRUC LAM SO 72

Read More »

THƯ CHÚC TẾT CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHÓ THƯỢNG THỦ

THƯ CHÚC TẾT CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHÓ THƯỢNG THỦ

Read More »

THƯ CHÚC TẾT của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

THƯ CHÚC TẾT của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

Read More »

Đạo Từ Chúc Xuân Quý Tỵ 2013 Phật Lịch 2557

Read More »

Thiệp Chúc Xuân Kỷ Hợi – 2019

Read More »

Le Hiep Ky Hoa Thuong Thich Tam Chau – Chua Lien Hoa

Read More »

Lễ Truy Niệm Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Tâm hạ Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới & Đại Hội Thường Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên thế Giới.

Read More »

Thiệp Chúc Xuân Mậu Tuất 2018 của HĐĐHTƯ/GĐPTVNTTG

Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa quý Huynh Trưởng, Chúng con xin trân trọng kính trình lên: – Chư Tôn Hòa Thượng Hội Đồng Chứng ...

Read More »

Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Qua Đạo Từ Của Ngài Trong Đại Lễ Phật Đản PL 2555

Read More »

LỜI ĐẠO TỪ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

Lời Ðạo Từ của Ðức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu tại Lễ Bế Mạc Tuần Lễ Chiêm Bái Phật Ngọc tại Tu Viện ...

Read More »