English

Sỹ quan quân đội Hoa Kỳ, Đại úy Thomas Dyer đã theo đạo phật và trở thành phật tử

Sỹ quan quân đội Hoa Kỳ, Đại úy Thomas Dyer gần đây đã theo Đạo Phật và trở thành Phật tử đầu tiên phục vụ ...

Read More »

首楞嚴演義【繁體字幕】

Read More »

Yang paling mengesankan Film Buddha “Sakyamuni Buddha Biografi” HD

Read More »

[Sakyamuni Buddha]

Read More »

(Eng. sub) [ The Sutra Story 9 | The Buddha Speaks of Amitabha Sutra ]

Read More »

(Eng. sub) [ The Sutra Story 10 | The Buddha Speaks of the Infinite Life Sutra ]

Read More »

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra – Commentaries of the Venerable Master Hsuan Hua (3/3)

Read More »

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

Read More »

The Royal Cremation Ceremony for H.M. King Bhumibol Adulyadej

Read More »

The Transfer of the Royal Relics to be Enshrined in Chakri Maha Prasat Throne Hall

Read More »