BẢO VƯƠNG TỰ

SANH THIÊN CHỨNG QUẢ

SANH THIÊN CHỨNG QUẢ Chuyện cổ 2 000 và 2 ngàn 500 năm. (=Cổ Tích Ấn Độ.=)                                    -1- { Ứng Chơn } là, một biệt ...

Read More »

TU TỨ ĐẾ PHÁP Bốn Chân Lý Chắc Thật – HT. Thích Huyền Tôn

tu-de-phap-bon-chan-ly-chac-that-1

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH TU TỨ ĐẾ PHÁP Bốn Chân Lý Chắc Thật HT. Thích Huyền ...

Read More »

Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo – HT. Thích Huyền Tôn

Y-nghia-ngay-thanh-dao

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Chào Thành Đạo, mang niềm an lạc đến chư quí hữu thính giả. Chúng tôi, ...

Read More »

ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI TẠI BẢO VƯƠNG TỰ NĂM 2018

Read More »

BẢO VƯƠNG TỰ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2562 NĂM 2018 – NGHI LỄ TẮM PHẬT

Read More »

BẢO VƯƠNG TỰ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2562 NĂM 2018

Read More »

MẤY KHÚC THƠ LÒNG

Read More »

THƯ CHÚC TẾT CỦA HÒA THƯỢNG HUYỀN TÔN, BẢO VƯƠNG TỰ

Read More »

KHÓA TU NIỆM PHẬT TẠI BẢO VƯƠNG TỰ

Chủ nhật Ngày 01 tháng 10 năm 2017 , nhằm ngày 12 tháng tám năm Đinh Dậu , tại Bảo Vương Tự , Hòa Thượng  ...

Read More »

ĐẠI LỄ AN VỊ PHẬT LĂNG NGHIÊM BẢO VƯƠNG TỰ.

Read More »