BẢO VƯƠNG TỰ

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »

Hội Đồng Điều Hành (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023) của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL

courtesy of quangduc.com                                                              HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH                                                           (Nhiệm kỳ 2019-2023)   *Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành: Hội Chủ: ...

Read More »

Hội Đồng Giáo Phẩm của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023)

courtesy of quangduc.com    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN The Unified Vietnamese ...

Read More »

Hội Đồng Chứng Minh (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

courtesy of quangduc.com       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN             The ...

Read More »

HT Thích Huyền Tôn Tăng Giáo Trưởng tham dự và chứng minh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Giáo Hội Phât Giáo Úc Châu (Chùa Ấn Quang) được long trọng tổ chức vào lúc 11.00 am ngày 20/10/2019

  Đại lễ Khánh Tán Lạc Thành TRUNG TÂM PHẬT GIÁO ÚC CHÂU  (Chùa Ấn Quang) được long trọng tổ chức vào lúc 11.00 am ngày 20/10/2019 ...

Read More »

Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự kính mừng đại lễ Phật đản 2643 năm 2019(2)

  Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự  

Read More »

Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự kính mừng đại lễ Phật đản 2643 năm 2019

  Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự  

Read More »