BẢO VƯƠNG TỰ

Mừng Xuân Di Lặc – Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Kính Chúc

Read More »

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn

Read More »

Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu (Chủ Nhật 10/11/2019)

courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn and Tu Viện Quảng Đức     HT. Thích Huyền Tôn TT. Thích Nguyên Tạng TT Thích Viên ...

Read More »

Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch !!! (Tiểu đệ Thích Huyền Tôn kính điếu tưởng niệm Ngài trên Liên Đài tọa thượng)

                courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn and Tu Viện Quảng Đức         Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích ...

Read More »

Hoà Thượng Đang Đọc Kỷ Yếu

Read More »

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

courtesy to Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn                                                               also to Tu Viện Quảng ...

Read More »

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »