BẢO VƯƠNG TỰ

Tân Xuân Bồ Tát tại Bảo Vương Tự 16 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi

Read More »

Thư Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu(3)

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu(2)

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu(1)

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu

Read More »

SANH THIÊN CHỨNG QUẢ

SANH THIÊN CHỨNG QUẢ Chuyện cổ 2 000 và 2 ngàn 500 năm. (=Cổ Tích Ấn Độ.=)                                    -1- { Ứng Chơn } là, một biệt ...

Read More »

TU TỨ ĐẾ PHÁP Bốn Chân Lý Chắc Thật – HT. Thích Huyền Tôn

tu-de-phap-bon-chan-ly-chac-that-1

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH TU TỨ ĐẾ PHÁP Bốn Chân Lý Chắc Thật HT. Thích Huyền ...

Read More »

Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo – HT. Thích Huyền Tôn

Y-nghia-ngay-thanh-dao

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Chào Thành Đạo, mang niềm an lạc đến chư quí hữu thính giả. Chúng tôi, ...

Read More »

ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI TẠI BẢO VƯƠNG TỰ NĂM 2018

Read More »