BẢO VƯƠNG TỰ

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp kinh Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự giảng pháp ...

Read More »

LĂNG NGHIÊM BẢO VƯƠNG TỰ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2643 NĂM 2019

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự   TT Thích Viên ...

Read More »

Tân Xuân Bồ Tát tại Bảo Vương Tự 16 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi

Read More »

Thư Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu(3)

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu(2)

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu(1)

Read More »

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu

Read More »

SANH THIÊN CHỨNG QUẢ

SANH THIÊN CHỨNG QUẢ Chuyện cổ 2 000 và 2 ngàn 500 năm. (=Cổ Tích Ấn Độ.=)                                    -1- { Ứng Chơn } là, một biệt ...

Read More »

TU TỨ ĐẾ PHÁP Bốn Chân Lý Chắc Thật – HT. Thích Huyền Tôn

tu-de-phap-bon-chan-ly-chac-that-1

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH TU TỨ ĐẾ PHÁP Bốn Chân Lý Chắc Thật HT. Thích Huyền ...

Read More »