BẮC TÔNG

Các ca khúc hay về Kiếp làm thuê

Read More »

Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa.

Bạn hỏi về Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa, Bắc tông và Nam tông… Giữa hai hệ phái cùng thờ Phật này ...

Read More »

Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông

Phật giáo Nguyên thủy   thường cho rằng kinh Đại thừa không phải Đức Phật nói và các học giả nghiên cứu Phật giáo cũng chấp nhận ...

Read More »

Tông phái Phật giáo tại Việt Nam

 Ra đời tại miền Bắc Ấn Độ vào khoảng 26 thế kỷ trước, Phật giáo nhanh chóng truyền sang các quốc gia Châu Á khác, ...

Read More »