Ban Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng (1935-2020)

 

BAN TANG LỄ

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG
(1935-2020)

I/Ban Chứng Minh

Đại Lão H.T. Thích Giác Tường

Đại Lão H.T. Thích Thanh Cát

Trưởng Lão H. T. Thích Thắng Hoan

Trưởng Lão H.T. Thích Minh Thông

Trưởng Lão H.T. Thích Huyền Tôn

Trưởng Lão H.T. Thích Chơn Thành

H.T. Thích Minh Đạt

H.T. Thích Bảo Lạc

H.T. Thích Tín Nghĩa
H.T. Thích Tịnh Từ

H.T. Thích Tánh Thiệt

II/ Ban Tổ Chức

1/Trưởng Ban Tổ Chức:

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

2/Phó Trưởng BTC:

H.T. Thích Nguyên Trí
H.T. Thích Như Điển

H.T. Thích Quảng Ba

H.T. Thích Minh Hồi

H.T. Thích Bổn Đạt

H.T. Thích Minh Hiếu

H.T. Thích Giác Sĩ

H.T. Thích Minh Thiện

3/Ban Nghi Lễ:

Sám Chủ: Trưởng Lão H.T. Thích Phước Thuận

Ban Kinh Sư: T.T. Thích Thiện Long, T.T. Thích Pháp Hạnh, Đ.Đ. Thích Ngộ Thông

Ban Cung Nghinh và Hầu Kim Quan:

T.T. Thích Giác Kính

Đ.Đ. Thích Giác Châu

Đ.Đ. Thích Giác Chinh

Đ.Đ. Thích Tâm Chơn

Đ.Đ. Thích Thiện Nghĩa

Đ.Đ. Thích Lệ Tịnh

Đ.Đ. Thích Minh Chánh

4/Ban Xướng Ngôn:

T.T. Thích Từ Lực

Đ.Đ Thích Minh Từ

P.T. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng

5/Ban Tiếp Tân:

(Tiếp đón chư Tôn Đức Tăng, Ni, các hội đoàn, đoàn thể, Phật tử)

H.T. Thích Thông Hải

H.T. Thích Thông Đạt

N.T. Thích Nữ Nguyên Thanh

N.T. Thích Nữ Ngôn Liên

N.S. Thích Nữ Tiến Liên (Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Minh)

N.S. Thích Nữ Như Nghiêm

P.T. Như Ninh-Nguyễn Hồng Dũng

H.Trưởng Tâm Nhân-Cuc Nguyễn

H.Trưởng Quảng Như – Kim Đôn

P.T. Nhuận Quang

Đ.H. Vân Lê

6/Ban Tiếp Lễ:

Đ.Đ Thích Minh Chánh

S.C. Thích Nữ Liên Thiện

S.C. Thích Nữ Trung Thảo

P.T. Đinh Anh-Thiện Thành

P.T. Ngọc Xuân (Hiếu)

7/Ban Thư Ký:

N.S. Thích Nữ Tiến Liên (Trụ Trì T.X. Ngọc Hòa)

S.C. Thích Nữ Nguyên Minh

H. Trưởng Quảng Giới Hoàng Cương

8/Ban Tài Chánh Thủ Quỹ:

P.T. Tony Đinh

P.T. Ngọc Từ

P.T. Ngọc Đức

P.T. Mỹ Tiên

9/Ban Tư Liệu Kỷ Yếu:

N.S. Thích Nữ Tiến Liên

H.Trưởng Giác Chơn Đỗ Quang Hưng

H.Trưởng Đức Phổ-Lâm Quốc Trung Nam

10/Ban Truyền Thông Báo Chí:

T.T. Thích Nguyên Tạng

Đ.Đ Giác Minh Luật

P.T. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng

P.T. Thiện Trí

P.T. Thiện Khả

H.Trưởng Tâm Nhân Nguyễn Thị Cúc

11/Ban Âm Thanh Ánh Sáng:

Đ.Đ. Thích Minh Chơn

P.T. Thiện Hải

P.T. Thiện Nhân

12/Ban Phim Ảnh:

P.T. Thiện Dũng

P.T. Trần Xuân Thoang

P.T. Thiện Tâm

13/Ban Kỷ Thuật:

P.T. Thiện Khả

P.T. Thiện Trí

P.T. Thiện Hải

P.T. Trần Xuân Trúc

14/ Ban Trang Trí, Trần Thiết:

Đ.Đ. Thích Giác Liên

Đ.Đ. Thích Giác Sương

P.T. Thiện Nhân

P.T. Thiện Nhẫn

15/ Ban Hương Đăng:

S.C. Liên Thiện

S.C. Trung Thảo

16/Ban Vận chuyển:

P.T. Thiện Tấn

P.T. Thiện Sanh

P.T. Nguyễn Minh Thành

Đ.H. Tú Lê

P.T. Hiếu Đức Hạnh

P.T. Thiện Vân-Lý Long

17/ Ban Trật tự:

Đ.H. Đô Dương

P.T. Trần Thoang

P.T. Thiện Vân-Lý Long

GĐPT Thiện Tâ

18/ Ban Y Tế:

Nguyên Ân – Hồng Trúc

19/Ban Trai Soạn:

Đ.Đ. Thích Giác Liên

N.S. Thích Nữ Hương Liên

S.C.  Thích Nữ Liên Tâm

S.C. Thích Nữ Hiếu Liên

P.T. Ngọc Giác – Thu Trần

P.T. Như Ngọc – Hảo Trần

P.T. Ngọc Xuân (Hiếu)

P.T. Ngọc Duyên (Giúp)

P.T. Ngọc Hà

P.T. Ngọc Hậu

20/ Ban Cư Trú:

N.S. Thích Nữ Tiến Liên (Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Minh)

N.S. Thích Nữ Hương Liên

S.C. Thích Nữ Hiếu Liên

21/ Ban Vệ Sinh Môi Trường:

Đ.H. Đô Dương

Đ.H. Tú Lê

P.T. Hiếu Đức Hạnh

22/ Ban Thị giả:

S.C. Liên Yến

S.C. Liên Dung

(Lễ Tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng sẽ được tổ chức tại khuôn viên Tịnh Xá Ngọc Hòa 766 S. 2nd Street, San Jose, CA 95112)

Ảnh chân dung cố Hòa Thượng: Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *