Minh Thuan

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam (1900 – 2000) Chủ biên HT THÍCH ĐỒNG BỔN – trang 838 -1112

courtesy to  HT THÍCH ĐỒNG BỔN                                 Chủ biên                    Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG             Trưởng ban văn hóa trung ương GHPGVN                    NHÀ ...

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam (1900 – 2000) Chủ biên HT THÍCH ĐỒNG BỔN -trang 200 – 837

courtesy to  HT THÍCH ĐỒNG BỔN                                 Chủ biên                    Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG             Trưởng ban văn hóa trung ương GHPGVN                    NHÀ ...

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam (1900 – 2000) Chủ biên HT THÍCH ĐỒNG BỔN – trang 1 – 199

courtesy to  HT THÍCH ĐỒNG BỔN                                 Chủ biên                    Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG             Trưởng ban văn hóa trung ương GHPGVN                    NHÀ ...

Read More »

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng – Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức cùng quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức lễ Phật đầu Xuân Canh Tý 2020 (Mùng 16 Tết, 9-2-2020) tại Chùa Phật Quang

  Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng – Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Ni Sư Trụ Trì Chùa Phật Quang Thích Nữ Chân Kim cùng quý ...

Read More »

Thầy Trụ Trì Thích Hạnh Phẩm cùng quý Phật tử Tu Viện Từ Ân viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy 1-2-2020) tại Chùa Phật Quang

Thầy Trụ Trì Thích Hạnh Phẩm Tu Viện Từ Ân  Ni Sư Trụ Trì Chùa Phật Quang Thích Nữ Chân Kim quý Phật tử Tu Viện ...

Read More »

TT Trụ Trì Thích Giác Tín cùng quý Phật tử Chùa Giác Hoàng viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy 1-2-2020) tại Chùa Phật Quang

  TT Trụ Trì Thích Giác Tín Chùa Giác Hoàng  Ni Sư Trụ Trì Chùa Phật Quang Thích Nữ Chân Kim quý Phật tử Chùa Giác ...

Read More »

Ni Sư Trụ Trì Chùa Phật Quang Thích Nữ Chân Kim cùng quý Phật tử viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Chủ Nhật Mùng 9 Tết, 2-2-2020) tại Tu Viện Quảng Đức.

  TT Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng – Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Ni Sư Trụ ...

Read More »

HT Trụ Trì Thích Thiện Tâm cùng quý Phật tử Chùa Hoa Nghiêm viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy 1-2-2020) tại Chùa Phật Quang

  HT Thích Thiện Tâm (Viện chủ Chùa Hoa Nghiêm kiêm Chủ Tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Úc Đại Lợi) Ni Sư Trụ Trì ...

Read More »

TIỆC CHAY GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRAI ĐƯỜNG CHÙA PHẬT QUANG

Ngày 17/11/2019 tại Chùa Phật Quang Thành phố Melbourne tồ chức buổi tiệc chay gây quỹ với mục đích xây dựng trai đường phục vụ phật ...

Read More »

Tiểu Truyện Tự Ghi Hòa Thượng Thích Trí Quang

            courtesy of thuvienhoasen.org TIỂU TRUYỆN TỰ GHI Hòa thượng Thích Trí Quang Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ...

Read More »