adminComma13

Không Hựu Hoàn Không (Cảm niệm Trí Quang Đại Trưởng Lão)

THI ĐIẾU HOÀ THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH THÍCH TRÍ QUANG Được tin hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch. Hạt Cát trao đổi với tôi ...

Read More »

Đại Lễ Bách Nhựt Cố Hoà Thượng Thượng Quảng Hạ Thanh Ngày 15/9/2019 Chủ Nhật Ngày 17 Tháng 8 Năm Đinh Hợi

Read More »

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Thiền Viện Minh Quang Sydney 15-08-2019

Read More »

Thích Minh Hiếu Biển Và Ta

Read More »

Thiền Viện Minh Quang (Ni Viện) Brisbane Úc Châu lể Vu Lan 2019

Read More »

Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Quang Melbourne Australia

Read More »

Thần Chú Kim Cang Giúp Sám Hối Tội Chướng Và Giải Oan Gia Trái Chủ Nhiều Đời Trước

Read More »

Niệm Phật A Di Đà – Nhiều Ca Sĩ [Official]

Read More »

Cô Gái Hát Chú Đại Bi Tiếng Phạn Cực Hay

Read More »

Om Mani Padme Hum (Giai Điệu Mông Cổ Lời Hoa – Có Phụ Đề)

Read More »