Aug|23| Cử tri ủng hộ TT.Trump tăng mạnh sau buổi đại hôi quốc gia DNC của đảng Dân Chủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *