Aug|22| TT.Trump: “Nơi nào Joe Biden nhìn thấy bóng tối của nước Mỹ, nơi đó tôi nhìn thấy sự vĩ đại”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *