Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

Lễ Giỗ 100 Ngày HT Thích Quảng Thanh

Read More »

HT Thích Quảng Thanh Nhắn Nhủ Gì Trước Lúc Mãi Đi Xa?

Read More »

Bên trong Bảo Tàng Viện Chùa Bảo Quang

Read More »

Chùa Bảo Quang – HT Thích Quảng Thanh và Người Vô Gia Cư

Read More »

Tâm bình thường là đạo

courtesy Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo also to MASAO ABE and Trần Tuấn Mẫn   Masao Abe (1915-2006) là một viện sĩ hàn lâm ...

Read More »

Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu (Chủ Nhật 10/11/2019)

courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn and Tu Viện Quảng Đức     HT. Thích Huyền Tôn TT. Thích Nguyên Tạng TT Thích Viên ...

Read More »

Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch !!! (Tiểu đệ Thích Huyền Tôn kính điếu tưởng niệm Ngài trên Liên Đài tọa thượng)

                courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn and Tu Viện Quảng Đức         Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích ...

Read More »

Hoà Thượng Đang Đọc Kỷ Yếu

Read More »

Hòa thượng Thích Quảng Thanh & Ngôi Chùa Bảo Quang

 

Read More »

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

courtesy to Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn                                                               also to Tu Viện Quảng ...

Read More »