Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

TIỆC CHAY GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRAI ĐƯỜNG CHÙA PHẬT QUANG

Ngày 17/11/2019 tại Chùa Phật Quang Thành phố Melbourne tồ chức buổi tiệc chay gây quỹ với mục đích xây dựng trai đường phục vụ phật ...

Read More »

Không Hựu Hoàn Không (Cảm niệm Trí Quang Đại Trưởng Lão)

THI ĐIẾU HOÀ THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH THÍCH TRÍ QUANG Được tin hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch. Hạt Cát trao đổi với tôi ...

Read More »

Chương trình Văn Nghệ và tiệc chay gây qũy xây cất trai đường chùa Phật Quang ngày 17 tháng mười một năm 2019(17/11/2019)

    Ni Sư Thích Nữ Chân Kim đôi lời cảm tạ qúy đồng hương Phật tử xa gần và thân bằng quyến thuộc  và ...

Read More »

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »

Tiểu Truyện Tự Ghi Hòa Thượng Thích Trí Quang

            courtesy of thuvienhoasen.org TIỂU TRUYỆN TỰ GHI Hòa thượng Thích Trí Quang Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ...

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)

courtesy quangduc.com     SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG   1/ Thân Thế: Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, ...

Read More »

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH

courtesy Đỗ Dũng | Nhật báo Người Việt and Quảng Điền | Giác Ngộ Online,thuvienhoasen.org Đỗ Dũng | Nhật báo Người Việt THỪA THIÊN-HUẾ, Việt ...

Read More »