Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Hương Sen Phỏng Vấn HT Thích Quảng Thanh (Phần I, Phần II)

Hương Sen Phỏng Vấn HT Thích Quảng Thanh – Phần I   Hương Sen Phỏng Vấn HT Thích Quảng Thanh – Phần II

Read More »

HT Thích Quảng Thanh – GIỌT BUỒN RỤNG XUỐNG NGÂN HÀ

Read More »

Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự kính mừng đại lễ Phật đản 2643 năm 2019(2)

  Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự  

Read More »

Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự kính mừng đại lễ Phật đản 2643 năm 2019

  Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự  

Read More »