Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Cung Tiễn Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

WESTMINSTER, California (NV) – “Hôm ngồi trên xe này tham dự Lễ Hội Dâu (Garden Grove Strawberry) mới hai tuần trước đây, thầy nói nguyện ...

Read More »

Đông Đảo Phật Tử Đến Chùa Bảo Quang Tiễn Đưa Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Read More »

Lễ Truy Niệm Và Di Quan Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Đến Nơi Trà Tỳ

Read More »

Đại lễ An Vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật Chùa Phật Quang ngày 17/06//2019 ( RằmTháng 5 năm Kỷ Hợi )

Read More »

Chương Trình Lễ Tang Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

 

Read More »

Ban Chức Sự – Khóa An Cư Đông Lần Thứ II – Chùa Phật Quang

Read More »

TƯỞNG NIỆM HT QUẢNG THANH

LINH SƠN CỐT NHỤC, TIẾNG LÒNG CÙNG AI Tưởng niệm HT Thích Quảng Thanh, Viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, Hoa kỳ. Thầy ơi, ...

Read More »

Phương Danh Chư Tôn Thien Đức Ni Và Quý Phật Tử An Cư Kiết Đông Tại Chùa Phật Quang

Read More »

Ban Tổ Chức Khóa An Cư Kiết Đông Tại Chùa Phật Quang

Read More »

Hòa Thượng THÍCH QUẢNG THANH – Những Ngày Cuối Cùng (FULL)

Read More »