Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Tác Bạch Ủng Hộ HT Chơn Thành

Tac-bach-ung-ho-HT-Chon-Thanh

Read More »

HT Thích Quảng Thanh – Ngày Rước Xá Lợi – Điều Lạ?

Read More »

Quyết Định Của Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Quyet-dinh-cua-hoi-dong-lanh-dao

Read More »

Bí Ẩn Phật Giáo – Thân Xác 1200 Năm Bất Hoại Của Lục Tổ Huệ Năng

Read More »

Lễ Bế Mạc khoá An Cư ngày 20/6/2019 Thứ Năm 18 Tháng 5 Năm kỷ Hợi

Read More »

7h00 Tối Ngày 9/6/2019 Tiền Hộp – Ngày 10/6/2019 Đối Thú Kiết Giới An Cư

Read More »

Chư Tôn Đức Ni Giải An Cư Đến Đảnh Lễ Tri Ân Trưỡng Lão Hoà Thượng Thượng Huyền Hạ Tôn Ngày 21/6/2019 Thứ Sáu 19 Tháng 5 Năm Kỷ Hợi

Read More »

Chư Tôn Đức Ni đến Trưỡng Lão Hoà Thượng Bảo Vương Tự Cầu Giáo Giới

Ni Trưởng Thích Phước Trí – Ni Trưởng Thích Chơn Đạo – Ni Sư Thích Tắc Mẫn – Sư Cô Thích Chân Kim Đến Trưởng ...

Read More »

Cung Tiễn Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

WESTMINSTER, California (NV) – “Hôm ngồi trên xe này tham dự Lễ Hội Dâu (Garden Grove Strawberry) mới hai tuần trước đây, thầy nói nguyện ...

Read More »

Đông Đảo Phật Tử Đến Chùa Bảo Quang Tiễn Đưa Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Read More »