Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Trùng Tuyên Bồ Tát Giới Tại Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh Ngày 16/3 Năm Kỷ Hợi – 20/4/2019

Read More »

LỂ ĐẶT ĐÁ XÂY CHÙA TRÚC LÂM NSW AUSTRALIA

Read More »

TIỆC CHAY GÂY QŨY XÂY DỰNG NI XÁ NGÀY 31/3/2019

Read More »