Monthly Archives: Tháng Hai 2019

Phật tử chùa Giác Hoàng hành hương tân xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Thượng Toạ Thích Giác Tín Phó TTK của Giáo Hội trụ trì chùa Giác Hoàng  tb Victoria Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì ...

Read More »

Ni Sư Trúc Học cùng Phật tử thập phương hành hương tân xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »

Đêm Giao Thừa và Mùng 1 Tết Xuân Kỷ Hợi 2019

Read More »

Quang Cảnh Đón Xuân Kỷ Hợi – 2019

Read More »

Phật Tử Tu Viện Từ Ân hành hương đến Chùa Phật Quang ngày 12 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi

Read More »

MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Read More »

Phật tử chùa Liên Trì hành hương tân xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »

Phật tử Tu Viện Quảng Đức hành hương tân xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu Viện Quảng Dức Tiểu bang Victoria Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì chùa Phật Quang ...

Read More »

BIA BAO XUAN TRUC LAM SO 72

Read More »

Phật tử chùa Linh Sơn hành hương tân xuân lể chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »