Monthly Archives: Tháng Hai 2019

Phật Tử Tu Viện Từ Ân hành hương đến Chùa Phật Quang ngày 12 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi

Read More »

MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Read More »

Phật tử chùa Liên Trì hành hương đầu xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »

Phật tử Tu Viện Quảng Đức hành hương đầu xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu Viện Quảng Dức Tiểu bang Victoria Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì chùa Phật Quang ...

Read More »

BIA BAO XUAN TRUC LAM SO 72

Read More »

Phật tử chùa Linh Sơn hành hương đầu xuân lể chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Read More »

HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563 -ngày 10/02/2019 (DL) mùng 6 tháng giêng năm Kỷ Hợi (ÂL)

Read More »

THƯ CHÚC TẾT CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHÓ THƯỢNG THỦ

THƯ CHÚC TẾT CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHÓ THƯỢNG THỦ

Read More »

THƯ CHÚC TẾT của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

THƯ CHÚC TẾT của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

Read More »

CUNG CHÚC TÂN XUÂN KỶ – HỢI 2019

CUNG CHÚC TÂN XUÂN KỶ- HỢI      PHẬT LỊCH 2563 – 2019

Read More »