Monthly Archives: Tháng Hai 2018

ĐÓN TIẾP ĐOÀN HÀNH HƯƠNG CHÙA LINH SƠN

Ngày mồng mười tháng giêng năm Mậu Tuất  nhằm ngày 25/2/2018 , Ni sư và phật tử chùa Phật Quang hoan hỉ đón tiếp đoàn ...

Read More »

CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT ( 2018)TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Đón năm mới Mậu Tuất 2018 , từ ngày rắm tháng chạp năm Đinh Dậu , Ni sư và phật tử chùa Phật Quang đã ...

Read More »

THƯ CHÚC TẾT CỦA HÒA THƯỢNG HUYỀN TÔN, BẢO VƯƠNG TỰ

Read More »

ĐÓN TIẾP ĐOÀN HÀNH HƯƠNG CHÙA GIÁC HOÀNG

Chùa Phật Quang hân hạnh đón tiếp đoàn hành hương Chùa Giác Ngộ đến viếng Chùa và lễ Phật ngày mùng 09 tháng Giêng năm ...

Read More »

THƯ CHÚC TẾT CỦA HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU NĂM TÂN TỴ 2001

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẾT MẬU TUẤT (2018) TẠI CHÙA PHẬT QUANG

Read More »

Thiệp Chúc Xuân Mậu Tuất 2018 của HĐĐHTƯ/GĐPTVNTTG

Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa quý Huynh Trưởng, Chúng con xin trân trọng kính trình lên: – Chư Tôn Hòa Thượng Hội Đồng Chứng ...

Read More »