Monthly Archives: Tháng Một 2018

Tìm lại chính mình – Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng

Read More »

Tiểu sử Ấn Quang Đại Sư

Read More »

Sự tích Di Lặc Bồ tát (01-28)

Read More »

Ấn Quang Đại Sư Chính Là Hóa Thân Của Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngày 23 tháng 9 năm 1950 Bổn Không pháp sư nhân kỷ niệm 10 năm viên tịch của Ấn Quang đại sư định viết một ...

Read More »

Sự tích Di Lặc Bồ tát (02-28)

Read More »

CÂU ĐỐI MỪNG XUÂN PHẬT GIÁO – Mậu Tuất 2018

CÂU ĐỐI MỪNG XUÂN PHẬT GIÁO Mừng xuân hỷ xả thêm công đức Đón tết từ bi bớt não phiền. Nghi ngút tỏa khói hương, ...

Read More »

Tiểu Bộ Kinh Phẩm Biranatthambhaka Ja Vol. II 211-220

Tiểu Bộ Kinh – Tập V (số thứ tự 32) Chuyện Tiền Thân Đức Phật – Jātaka PTS: Ja Vol. II 211-220 Phẩm Biranatthambhaka (Ðám ...

Read More »

Ba Điều Quan Trọng Nhất Lúc Lâm Chung (Ấn Quang Đại Sư)

Read More »

Tịnh Độ Và Nguyên Thủy – HT Thích Trí Quảng 2017

Read More »

Tịnh Độ Và Nguyên Thủy – HT Thích Trí Quảng 2017

Read More »