Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Cảm Tạ của Ban Tổ chức Tang Lể Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Chủ nhật – 13/09/2015 17:40 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa thượng chứng minh Kính ...

Read More »

QUAN CẢNH BẢO VƯƠNG TỰ.

Read More »

Tiểu Sử Sư Bà Đàm Lựu

Tiểu Sử Sư Bà Đàm Lựu Viện Chủ Đức Viên Ni Tự Tại San Jose, California, Hoa Kỳ (1933 – 1999) —o0o— I) Thân thế: ...

Read More »

Tiếng vọng thời gian

Read More »

Tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Huệ

Thời gian trên dưới hơn mười năm nơi xứ người dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Phật giáo Việt Nam tại ...

Read More »

Tiểu sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Tiểu sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu kiêm Trụ Trì chùa ...

Read More »

VIDEO LỄ TRUY NIỆM TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

Read More »

Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012)

Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012) GNO – Ngày 2-9-2012, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức công bố ...

Read More »

Tiểu sử Hòa thượng Thích Mãn Giác

Tiểu sử Hòa thượng Thích Mãn Giác Sa môn Thích Mãn Giác sinh năm Kỷ Tỵ, 1929 tại Cố đô Huế, trong một gia đình ...

Read More »

Cố Đại Lão Hoà Thượng THÍCH HỘ GIÁC

Cố Đại Lão Hoà Thượng THÍCH HỘ GIÁC (1928 – 2012) – Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. – Tăng ...

Read More »