Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Tiểu Sử Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trung Hạ Quán

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật Nam Mô Kim Liên Ðường Thượng Lịch Ðại Tổ ...

Read More »

Nhạc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” rất hay dài 1 tiếng

Read More »

THI TAP HÒA THƯỢNG NI HUYỀN TÔNG

Read More »

Vì sao tôi đi tu – Hòa thượng Ni

Read More »

TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG NI THÍCH HUYỀN TÔNG

I. THÂN THẾ Hòa Thượng Ni thế danh Dương Thị Ngọc Cúc, sinh năm 1918 tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình ...

Read More »

Đền hổ – Tiger Temple -Wat Pha luang Ta Bua, Kanchanaburi,Thailand

Sư kinh hành cùng hổ. Sư chia sẻ thức ăn với hổ đọc kinh buổi sáng

Read More »

Voi cúng dường thực phẩm cho sư. Sư đang tịnh tu ở trong rừng. Hình chụp ở Thái Lan.

       

Read More »

Tiểu sử Cố Đại lão HT Thích Thanh Thiệu

Một niềm xoay lại chuyển tánh nghe, Muôn cảnh buông xuôi chỉ lắng nghe, Nghe lắng cho sâu không nghe cảnh, Cảnh rời văn tánh ...

Read More »

KỶ YẾU CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

   

Read More »

VIDEO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2641- PHẬT LỊCH 2561 ( NĂM 2017)

Read More »