Monthly Archives: Tháng Tám 2017

Bình thản với sinh tử

Bhante Henepola Gunaratana là một vị cao tăng của Phật giáo Sri Lanka, ngài đã trải qua những phút giây sinh tử trên máy bay ...

Read More »

SINH TRONG LỤC ĐẠO

Chư Phật, Bồ-tát, các vị Thánh tăng A-la-hán đã thành tựu tuệ giác Tam minh. Trong đó, thiên nhãn minh là tuệ giác rõ biết ...

Read More »

SỨC MẠNH CỦA SỰ TỬ TẾ

Kinh tế thị trường và nụ cười Người ta thường cho rằng trong thời bao cấp, khó tìm thấy nụ cười. Không phải vì người ...

Read More »

Thiền 25 phút mỗi ngày giúp giảm căng thẳng

Các nhà nghiên cứu ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) khám phá con người chỉ cần 25 phút thiền chánh niệm trong ba ngày liên tục là ...

Read More »

Người Tu Phải Dẹp Bỏ Tham Sân Si

Trong kinh kể lại, một hôm Phật hỏi các thầy Tỳ-kheo: – Này các Tỳ-kheo, nếu trong thất của các ông có ba con rắn ...

Read More »