Monthly Archives: Tháng Tám 2017

TÂM TỪ VI DIỆU

Hẳn ai cũng biết, sân hận nóng nảy là một trong những nguyên nhân căn bản gây nên biết bao tàn hại, đau thương cho ...

Read More »

DÙNG TỪ BI HỶ XẢ ĐỐI TRỊ TAM ĐỘC

I. Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Khi có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, mình mới có thể ...

Read More »

HÌNH ẢNH LỄ TRUY NIỆM ĐẠI TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

   

Read More »

TÂM TRONG ĐẠO PHẬT

Việc tu hành của người theo đạo Phật là nhằm tu sửa, thanh tịnh hoá Thân Tâm. Phật dạy Con Người do năm Uẩn hợp ...

Read More »

Con Đường Xuất Ly

Dẫn nhập Một thời Thế Tôn ngự tại tịnh xá Kỳ Viên. Bấy giờ Thiên tử Rohitassa, biệt danh Xích Mã, dung sắc tuyệt diệu, ...

Read More »

TRÁI TIM THIỀN TẬP

Thiền tập không nằm ngoài xã hội, không trốn tránh xã hội mà là chuẩn bị để đi vào lại xã hội. Ta gọi là ...

Read More »

Hãy sống và yêu thương vì cuộc đời này ngắn lắm

Những người bạn gặp trong cuộc đời đôi lúc sẽ yêu bạn, ghét bạn, cứu bạn và làm vỡ tim bạn… nhưng tất cả làm ...

Read More »

GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI

Sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định dưới cội Bồ đề, Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đã chứng đạt được đạo quả ...

Read More »

THIỀN MANG LẠI LỢI ÍCH NHƯ THẾ NÀO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

Khi tâm an trụ, bạn có thể thấy được cả vũ trụ. Cùng với chính niệm tỉnh giác mỗi ngày, Thiền là phương pháp tuyệt ...

Read More »

Phật tử và vấn đề Thiền tập

Tôi đoán chừng, khoảng mấy chục năm sau này, Phật tử mới nghe nhiều đến thiền. Trước đó, tôi không thấy ai ngồi thiền. Chùa ...

Read More »