Monthly Archives: Tháng Hai 2017

Hình ảnh Tết Đinh Dậu 2017 tại chùa Phật Quang

Read More »

ThienLamBaoHuan HuongDaoThienCoKhongThuc

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Hướng Đạo – Thiền Cơ – Không Thực – Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn Nhất Tâm, Xử sự – Phần 2

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Nhất Tâm, Xử sự – Phần 2 Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại Tổ Đình ...

Read More »

Thiền Lâm Bảo Huấn Nhất Tâm, Xử sự

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng Nhất Tâm, Xử sự Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại Tổ Đình Từ Quang Canada ...

Read More »