Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

KINH HOA NGHIÊM (GAṆḌAVYŪHA): LÝ TƯỞNG BỒ TÁT VÀ PHẬT

1 Nếu chúng ta bước vào Hoa nghiêm (Gaṇḍavyūha)[1] sau khi qua Lăng già (Laṅkāvatāra) Kim cang (Vajracchedika), Niết-bàn (Parinirvāṇa), hay sau Pháp hoa (Saddharma-puṇḍarīka) ...

Read More »

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG Soạn giả: HT. THÍCH THANH KIỂM MỤC LỤC KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HỌC I- Tự luận II- Giới luật III- Phân ...

Read More »

Phật nói Kinh Đại báo Phụ Mẫu ân

Bạch Ðức Thế Tôn, con xem ở đời phàm là con trai mang đai hia mão, ai cũng nhận ra, đấy là nam giới, những ...

Read More »

Kinh niệm Phật ba la mật

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa-Thượng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn ——————————————- ...

Read More »

Bộ Tranh Phật Thuyết A Di Đà Kinh

Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, ...

Read More »

PHẬT HỌC » KINH ĐIỂN Kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật

TÁN PHẬT Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thệ trọn đời ...

Read More »

Sử dụng tiền bạc đúng pháp

Làm ra nhiều tiền của, có tài sản lớn vốn rất khó khăn nhưng biết xài tiền cho đúng đắn, hợp lý lại là điều ...

Read More »

Pháp Tánh – Phần 2

Đi cùng với trí huệ là sự tỏ hiện đức tính bình tĩnh và tự kềm chế nơi các hành giả. Rồi đến phiên những ...

Read More »

Pháp Tánh – Phần 1

Khi một loại cây ăn quả ra hoa, một làn gió lay động sẽ làm hoa rụng xuống đất… Khi một loại cây ăn quả ...

Read More »

11 điều cần lưu ý khi tập Thiền

Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét. Đừng lên án chính mình về các bất toàn và ...

Read More »